សុន្ទ​រ​ក​ថា​បើក​ របស់​សម្តេច​​តេ​ជោ​ ហ៊ុន ​សែន ​​ស​ហ​ប្រ​ធាន​នៃ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​កំ​ពូល​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​មេ​គង្គ​-ឡាន​ឆាង​ លើក​ទី២​

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ