សេចក្ដីប្រកាសរួមរវាងនាយករដ្ឋមន្រ្ដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងនាយករដ្ឋមន្រ្ដីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

កម្ពុជា-ចិន បានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមចំនួន៦ចំណុចធំៗ អំពីលទ្ធផលផ្លែផ្កាដល់ប្រទេសទាំងពីរ អំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់ លោក លី ខឺឈាង នាយករដ្ឋមន្រ្តីចិន មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា នៅថ្ងៃនេះ។ 

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសលទ្ធផលរួមរវាងកម្ពុជា-ចិន៖

Download (PDF, 2.83MB)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ