សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឯកជន​មួយ​ចំ​នួននឹង​ធ្វើ​ការ​ផ្សាយ​បន្ត​ផ្ទាល់​ពី​ស្ថានីយ៍​ទូ​រទស្សន៍​ជាតិ​កម្ពុជា​ ​នូវ​ភាព​យន្ត​​ឯកសារ​ដ៏មាន​សារៈសំ​ខាន់បំ​ផុត​ និង​មាន​អត្ថន័យ​​ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ​  ក្រោម​ចំ​ណង​ជើង​ថា ​« ដំ​ណើរឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ការសង្គ្រោះ​ជាតិ​ »

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ អង្គភាព​ព័ត៌មាន​ និង​ប្រតិកម្ម​រហ័ស នៃ​ទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ សូម​ជម្រាប​ជូន​សាធារណជនជាតិ​ និង​អន្តរជាតិ​ឲ្យ​បាន​ជ្រាប​ថា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨ វេលាម៉ោង​១៩គត់ ម៉ោង​នៅក្នុង​​ប្រទេស​កម្ពុជា​​ ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឯកជន​មួយ​ចំ​នួននឹង​ធ្វើ​ការ​ផ្សាយ​បន្ត​ផ្ទាល់​ពី​ស្ថានីយ៍​ទូ​រទស្សន៍​ជាតិ​កម្ពុជា​ ​នូវ​ភាព​យន្ត​​ឯកសារ​ដ៏មាន​សារៈសំ​ខាន់បំ​ផុត​ និង​មាន​អត្ថន័យ​​ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ​  ក្រោម​ចំ​ណង​ជើង​ថា ​« ដំ​ណើរឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ការសង្គ្រោះ​ជាតិ​ »។

សូម​បង​ប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​រង់​ចាំ​តាម​ដាន​ទស្សនាកុំ​បី​អាក់​ខាន​!

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ