សៀវភៅ​ស​​ ស្តីពី​​ការ​​បោះ​​ឆ្នោត​​សកល​​ជ្រើស​​តាំង​​តំណាង​​រាស្រ្ត នីតិ​កាល​​ទី៥ រដ្ឋសភា​​​នៃ​ព្រះ​រាជា​ណា​​ចក្រ​កម្ពុជា ឆ្នាំ​២០១៣

សន្និ​សីទសា​រ​ព័ត៌មាន ឯកឧត្ដម កែវ រ៉េមី, ផ្សព្វ​ផ្សាយ​សៀវ​ភៅស​ស្ដីពី ការ​បោះ​ឆ្នោត​សកល​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ដ្រ នីតិកាល​ទី៥ រដ្ឋសភា នៃព្រះ​រាជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា
សៀវភៅ​ស​ស្តីពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​សកល​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្រ្ត នីតិ​កាល​ទី៥ រដ្ឋសភា​​នៃ​ព្រះរាជាណា​ចក្រ​កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣

Download (PDF, 330KB)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ