ក្រុម​ហ៊ុនធំ​ៗ៤របស់ជប៉ុន បាន​ជួប​ពិភាក្សា​ជាមួយ​សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន​ ដើម្បី​រក​ឱកាស​​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា!

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ