ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​ប្រចាំការ ប៊ិន ឈិន ជួបជាមួយអាជ្ញាធរ​ពាក់ព័ន្ធ ក្នុងខេត្តតាកែវ ដើម្បីក្តាប់សំណូមពរ ធ្វើការដោះស្រាយ​សំរាប់ការកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍ ឲ្យមានការរីកចំរើន​ថែមទៀត

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ