សេចក្តី​ជូនពត៌មាន​របស់​ក្រសួង​ការបរទេស ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត ​តូនី តាន់ កេងយាំ (Tony Tan Keng Yam) ប្រធានា​ធិប​តី ​នៃសា​ធារ​ណរ​ដ្ឋ​​សង្ហ​បុរី​ នឹ​ងដឹ​កនាំ​គណៈ​ប្រ​តិភូ​​អញ្ជើញ​មក​បំពេ​ញទ​ស្ស​នកិ​ច្ច​ផ្លូ​វរ​ដ្ឋ​ នៅ​ព្រះ​រាជា​ណាច​ក្រ​កម្ពុ​ជា ​ពីថ្ងៃ​ទី០​៨ ​ដល់ ​១១​ ខែ​មក​រា ​ឆ្នាំ​២០​១៧​​

453

ព័ត៌មានលំអិត