រមណីយដ្ឋាន​ប្រាសាទព្រះវិហារ​ជាទីសក្ការៈ មាគា៌ឆ្ពោះទៅកាន់​បេតិកភណ្ឌ​ពិភពលោក ឆ្នាំ២០០៨

ពត៌មានផ្សេងៗ

Selected Comments Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet, at the closing session ...

Drugs is not a problem in Cambodia alone. This problem exists in every region, even in countries with strict laws,