ប្រសាសន៍​​ សម្តេច​​តេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែង​​ជូន​​សាធា​រណ​​ជន​​បាន​​ជ្រាប​​ថា « គ្រឹះស្ថាន​​មីក្រូ​​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​​ទាំង​អស់​​នៅ​​កម្ពុជា គឺ​ជា​​​របស់​​ឯកជន មិន​មែន​​ជា​​របស់​រដ្ឋទេ » សូម​បង​​ប្អូន​​ប្រជា​ពល​​រដ្ឋ​​កុំយល់​ច្រឡំ…

ប្រសាសន៍​សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែង​ជូន​សាធារណ​ជន​បាន​ជ្រាប​ថា « គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទាំងអស់​នៅ​កម្ពុជា គឺ​ជា​​របស់​ឯកជន មិនមែន​ជា​របស់​រដ្ឋទេ » សូមបង​ប្អូន​ប្រជាពល​រដ្ឋ​កុំយល់​ច្រឡំ…

 

ពត៌មានផ្សេងៗ