សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ សមិទ្ធផលធំសម្រាប់ប្រទេសជាតិ គឺផ្តើមចេញពីមនុស្សម្នាក់ៗ សម្រេចជោគជ័យក្នុងការសិក្សានិងការងារ

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានថ្លែងថា សិស្សនិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្ងៃនេះ នឹងក្លាយទៅជាតួអង្គធនធានមនុស្សដែលអាចយកទៅបម្រើការងារបានក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ច អាចជាអ្នកដឹកនាំ ឬអាចជួយធ្វើការជំរុញសកម្មភាពការងារនៅតាមបណ្តាអង្គភាព ស្ថាប័នទាំងវិស័យរដ្ឋ និងវិស័យឯកជន ឬនៅតាមអង្គការនានា ព្រមទាំងការធ្វើស្វ័យនិយោជន៍ខ្លួនឯងផងដែរ។

សម្តេចធិបតី បានថ្លែងបន្តថា ការសម្រេចបានសិក្សា និងការងារគឺជាសមិទ្ធផលដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាតិ ដែលបានផលកើតឡើងចេញពីប្រជាជនដោយផ្តើមចេញពីម្នាក់ៗ និងទាំងអស់គ្នា។ ទន្ទឹមនឹងសម្រេចបានការសិក្សាជោគជ័យ គឺអបអរសាទរ និងអបអរសាទរដល់ប្រទេសជាតិ ដែលទទួលបានធនធានមនុស្សដែលគុណវុឌ្ឍិបន្ថែមទៀតផងដែរ។

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានថ្លែងដូចនេះ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីពិធីចែកសញ្ញាបត្រសាកលវិទ្យាល័យលីមកុកវីង ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ