សារលិខិតថ្លែងអំណរគុណ របស់ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ដីប្រចាំការ វង្សី វិស្សុត ជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ហាវណ្ណាល់ រដ្ឋមន្រ្ដីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ