លិខិតថ្លែងអំណរគុណ របស់ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ដីប្រចាំការ វង្សី វិស្សុត ជូនចំពោះ លោកជំទាវ ជា សេរី ទេសាភិបាលនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ