សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត ៖ ការងារអាទិភាពជាងគេ គឺការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធវិជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានថ្លែងថា ក្រសួងមុខងារសាធារណៈត្រូវបានទទួលស្គាល់ថា បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការគាំទ្រដល់ការបំពេញមុខងាររបស់គ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក៏ដូចជាការគាំទ្រការកែទម្រង់សំខាន់ៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល រួមទាំងការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធវិជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ។

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានថ្លែងដូចនេះ នៅរសៀលថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០២៣ និងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៤ របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

សម្តេចធិបតី បានថ្លែងបន្តថា ក្រសួងមុខងារសាធារណៈត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើប្រព័ន្ធកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ការកែទម្រង់វិស័យអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដូចជា វិស័យអប់រំ វិស័យសុខាភិបាលជាដើម។ នៅក្នុងអាណត្តិទី៧ នេះ រដ្ឋបាលសាធារណៈគឺជាអាទិភាពសំខាន់ ហើយក្រសួងមុខងារសាធារណៈត្រូវដើរតួនាទីគន្លឹះនៅក្នុងកិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើជាចាំបាច់ ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធកែទម្រង់មានប្រសិទ្ធខ្ពស់៕

   

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ