សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ ជំងឺកូវីដ-១៩បានផ្តល់ឱកាសឱ្យយើងវាយតម្លៃនូវទិដ្ឋភាព២នៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាល

ទិដ្ឋភាពទាំង២នោះមានដូចជា៖
ទី១-នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩បានបង្ហាញឱ្យយើងឃើញនូវសមត្ថភាពជាក់ស្តែងពេទ្យរបស់យើង។
ទី២-វិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩ក៏បានបញ្ជាក់ឱ្យយើងឃើញនូវកម្រិត និងបញ្ហាកង្វះខាតមួយចំនួនដែលយើងបានប្រឈមសម្រាប់ការវាយតម្លៃ ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការកសាងធនធានមនុស្ស ការពង្រាយធនធានមនុស្ស កម្រិតសមត្ថភាពរបស់អង្គភាពសុខាភិបាល ជាពិសេសថ្នាក់ក្រោមជាតិ ពាក់ព័ន្ធនឹងក្របខណ្ឌធនធានមនុស្សជំនាញឧបករណ៍សម្ភារៈ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ។

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងឱកាសដែលសម្តេចអញ្ជើញជាអធិបតីពិធី «បិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារសុខាភិបាលលើកទី៤៣» នៅរាជធានីភ្នំពេញល្ងាចថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤៕

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ