សារលិខិត សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី៧ ថ្ងៃទី០៨ – ១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅខេត្តកំពង់ធំ ក្រោមប្រធានបទ “ ទន្លេរបស់យើង ដើម្បីបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត “

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញសារលិខិត នាឱកាសពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី៧ នៅថ្ងៃទី០៨-១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅខេត្តកំពង់ធំ ក្រោមប្រធានបទ «ទន្លេរបស់យើង ដើម្បីបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត»។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ