ព្រះករុណ ព្រះបាទ​សម្តេច​ព្រះប​រមនាថ នរោត្តម សីហមុនី សព្វព្រះ​រាជហ​ឫទ័យ ប្រោស​ព្រះរាជ​ទាន ឯកឧត្តម សមាជិក​ការិយាល័យ​នយោបាយ​មជ្ឈឹមបក្ស​បដិវត្ត​ប្រជាជនឡាវ ចូលក្រាប​បង្គុំគាល់

ព្រះករុណ ព្រះបាទ​សម្តេច​ព្រះប​រមនាថ នរោត្តម សីហមុនី សព្វព្រះ​រាជហ​ឫទ័យ ប្រោស​ព្រះរាជ​ទាន ឯកឧត្តម សមាជិក​ការិយាល័យ​នយោបាយ​មជ្ឈឹមបក្ស​បដិវត្ត​ប្រជាជនឡាវ ចូលក្រាប​បង្គុំគាល់
វីដេអូ៖ ទូរទស្សជាតិកម្ពុជា

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ