សារលិខិត សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសប្រារព្ធទិវាពិភពលោកកំចាត់រោគរបេង ក្រោមប្រធានបទ «វិនិយោគ ដើម្បីបញ្ចប់ការរាតត្បាតជំងឺ របេងគឺសង្គ្រោះជីវិត» ថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ