សារសំឡេងពិសេសរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ពាក់ព័ន្ធ នឹងការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ របស់សិស្សានុសិស្ស នៅពេលទៅសាលារៀន (ថ្ងៃទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ