វីដេអូឯកសារ ៖ ព្រះរាជសកម្មភាព ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១

 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ