សារសម្លេង ស្នើបញ្ឈប់សំណូមពរសុំចាក់ AstraZeneca ជាដូសជំរុញ សម្រាប់អ្នកដែលបានចាក់ AstraZeneca ជាដូសទី ១ និងទី ២ រួចហើយ

CNV:

ជូនចំពោះសម្ដេច ឯកឧត្ដម លោកជំទាវ លោកឧកញ៉ា អស់លោក លោកស្រី!

ក្នុងមួយរយៈថ្មីៗនេះ តែប៉ុន្មានថ្ងៃ មានសំណូមពរជាច្រើន ឬក៏ថាមួយចំនួន ពីសំណាក់ឯកឧត្ដម លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្រី អ្នកឧកញ៉ា ដែលបានចាក់ AstraZeneca ស្នើសុំចាក់ AstraZeneca ដូសទី ៣។ បញ្ហានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដើម្បីចៀសវាងការលំបាក ប្រទេសវាលំបាកណាស់ទៅហើយ កុំឲ្យលំបាកតាំងពីរឿងប៉ុណ្ណឹង។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា មានបញ្ហា ២ ដែលយើងមិនទាន់អាចផ្ដល់ជូនបាន ហើយសូមស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការស្នើសុំជាបន្តទៀតពីសំណាក់ស្ថាប័ន ឬអ្នកដែលចង់ស្នើ។

បញ្ហាទី ១ យើងមិនទាន់បានសិក្សាអំពីគម្លាតរវាងដូសទី ១ ដូសទី ២ និងដូសទី ៣ អំពីវ៉ាក់សាំង AstraZeneca នោះទេ។ យើងបានសិក្សាតែគម្លាតរបស់ Sinivac និង Sinopharm តែប៉ុណ្ណោះ ដែលយើងអាចនឹងផ្ដល់ AstraZeneca សម្រាប់ការចាក់ជាដូសទី ៣ ឬដូសជំរុញ។ ប៉ុន្តែ សម្រាប់អ្នកដែលចាក់ AstraZeneca វិញ គឺមានន័យថា យើងអត់ទាន់បានសិក្សាពីគម្លាតរវាងដូសទី ១ និងដូសទី ២ ហើយរាជរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលខ្លួនឯង ក៏មិនទាន់បានកំណត់អំពីការចាក់សម្រាប់ធ្វើជាដូសជំរុញនេះផងដែរ។

ចំណុចទី ២ យើងពុំមានវ៉ាក់សាំងចាក់គ្រប់គ្រាន់នោះទេ។ យើងចាក់ជូនបានត្រឹមតែមន្រ្តីជួរមុខ ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac និង Sinopharm តែប៉ុណ្ណោះ ហើយជំនួយនេះក៏វាមិនទាន់ជាគ្រប់គ្រាន់នោះដែរ ដែលខ្ញុំកំពុងតែបញ្ជាឲ្យគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចសម្រាប់ការធ្វើលទ្ធកម្ម ដើម្បីស្វះស្វែងរកនូវការទិញ​ AstraZeneca យកមកចាក់ជូនបងប្អូន ដែលបានចាក់រួចមកហើយនេះ។ ហើយក៏មានសំណូមពរខ្លះទៀត អ្នកចាក់ដូសទី ១ ដែលមិនទាន់បានចាក់ បែរជាឃើញ AstraZeneca បានមកដល់ បែរជាសុំចាក់ AstraZeneca ដោយមិនគិតទៅដល់ការលំបាករបស់រដ្ឋ ដែលកំពុងតែខ្វះវ៉ាក់សាំង។

ខ្ញុំសូមអំពាវនាវចំពោះឯកឧត្ដម លោកជំទាវ លោកឧកញ៉ា លោកស្រី អស់លោក សម្រាប់ចាក់ដូសទី ៣ គឺសុំឲ្យផ្អាកការដាក់សំណើស្នើសុំ គឺផ្អាក លុះត្រាតែមានការសិក្សាអំពីគម្លាតហ្មត់ចត់អំពីគម្លាតរវាងដូសទី ១ ដូសទី ២ និងដូសទី ៣ ហើយយើងមានវ៉ាក់សាំង ទើបយើងអាចឈានទៅដល់ការចាក់ជូនអ្នកដែលបានចាក់ដូសទី ១ និងទី ២ នូវវ៉ាក់សាំង AstraZeneca។ សម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានចាក់ ហើយបែរជាមកស្នើសុំចាក់ AstraZeneca គឺយើងមិនផ្ដល់ជូូននោះទេ ដោយសារយើងមានតម្រូវការចាក់ជូនដូសទី ៣ សម្រាប់ឲ្យកម្លាំងជួរមុខរបស់យើង ដែលកំពុងពង្រាយទៅចាក់ជូនចំពោះខេត្ត ៧ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅ និងកំពុងបែងចែកទៅបណ្ដាខេត្តដទៃទៀត បូកនឹងការបញ្ជូនទៅឲ្យកងទ័ព ដែលចាក់ឲ្យទាំងកងទ័ព ទាំងកម្លាំងនគរបាលដែលនៅជាមួយ ចាក់ឲ្យទាំងអតីតយុទ្ធជន និងអ្នកកីឡាដែលត្រូវចូលប្រកួតស៊ីហ្គេម ដែលមុននេះត្រូវបានចាក់ Sinopharm ឬ Sinovac ក៏មានច្រើនម៉ឺនរួចមកហើយ។ ដូច្នេះ យើងមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងពេលនេះដើម្បីរក AstraZeneca ជូនចំពោះឯកឧត្ដម លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្រី លោកឧកញ៉ា តាមសំណើស្នើសុំនោះទេ។

ដូច្នេះ ដោយសារសង្កេតឃើញថា មានចលនាបែបនេះបានជាខ្ញុំចេញសារសម្លេងនេះ សុំអង្វរករសុំឲ្យរៀបចំខ្លួនទៅតាមការរៀបចំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល និងការរៀបចំដែលដឹកនាំដោយខ្ញុំផ្ទាល់ នៅក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកនេះ។ សង្ឃឹមថា ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី ដែលបានចាក់ AstraZeneca ពីរដូសរួចមកហើយ សុំរង់ចាំឲ្យមានការសិក្សា និងសុំរង់ចាំឲ្យ AstraZeneca បានមកដល់លើកក្រោយ។ AstraZeneca របស់អង់គ្លេសដែលបានផ្ដល់មកឲ្យយើងនេះអស់សុពលភាពត្រឹមខែ ៩ នេះ តែម្ដង របស់ជប៉ុនក៏មិនមានសុពលភាពរយៈពេលវែងដែរ ព្រោះ AstraZeneca មានសុពលភាពត្រឹមរយៈពេល ៦ ខែ តែប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះ គឺសង្ឃឹមថា បងប្អូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោកឧកញ៉ា អ្នកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី មានការយោគយល់ចំពោះការលំបាកដែលយើងកំពុងឆ្លងកាត់ទាំងអស់គ្នានេះ៕

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ