សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ានលើកទី៥៤ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ នៅថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ