រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញ អនុក្រឹត្យ ស្តីពីវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ និងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត

Download (PDF, 1.2MB)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ