សារលិខិត សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃកម្ពុជា ប្រធានកិត្តិយសក្រុមប្រឹក្សាជាតិសកម្មភាពជនពិការ ថ្លែងក្នុងឱកាសជនមានពិការភាពកម្ពុជា លើកទី២២ និងទិវាជនមានពិការភាព លើកទី៣៨ ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ