សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញ​ដល់​សារមន្ទី​អនុស្សា​វរីយ៍​ទិវា​ចង​ចាំ​ដំណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅការ​ផ្តួល​រំលំ​របបប្រល័យ​ពូជសា​សន៍​ប៉ុល ពត (ចំណុច​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រទី៦)

សម្តេចតេជោ ក៏បានអញ្ជើញកាត់ខ្សែបូរផ្ទាំងសិលាចារិក និងដាំដើមឈើទុកជាអនុស្សាវីយ៍ជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ។ ចម្ងាច ៣.៤គម ពីចំណុចប្រវត្តិសាស្ត្រទី ៤ និងទី៥ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងក្រុមប្រតិភូបានមកដល់ដល់សារមន្ទីអនុស្សាវរីយ៍ទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្តួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុល ពត ក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសវៀតណាម។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ