សន្ទរកថា របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់រំលឹកខួបលើកទី៧៥ នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ

សន្ទរកថា របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់រំលឹកខួបលើកទី៧៥ នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្រោមប្រធានបទ៖ អនាគតដែលយើងទាំងអស់ចង់បាន សហប្រជាជាតិដែលយើងត្រូវការ ធានាឡើងវិញកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមដើម្បីពហុភាគីនិយម

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ