សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញ មកកាន់​ស្រុក​ឡុក​និញ ខេត្តប៊ិញ ហ្វឿក ប្រទេស​វៀត​ណាម កន្លែង​លាក់​អាវុធ​​ (ចំណុច​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រទី៣)

បន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរចាកចេញព្រំដែនកម្ពុជា វៀតណាម ដោយរថយន្តក្នុងចម្ងាច​១៦​គម​ តែក្នុងសម័យនោះសម្តេចតេជោធ្វើដំណើរតាមផ្លូវកាត់ក្នុងចម្ងាច៦គម គឺបាន​មក​​ដល់ស្រុកឡុកនិញ ខេត្តប៊ិញ ហ្វឿក ប្រទេសវៀតណាម ដែលជាទីតាំងដែលសម្ដេច​តេ​ជោ បានលាក់អាវុធ(ចំណុចប្រវត្តិសាស្ត្រទី៣)។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ