សន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី ស្ថានភាពរបបជលសាស្ត្រ ក្នុងអាងទន្លេមេគង្គ និងទន្លេសាបនាពេលបច្ចុប្បន្ន

******************
ថ្ងៃអង្គារ ទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី «ស្ថានភាពរបបជលសាស្រ្តក្នុងអាងទន្លេមេគង្គ និងទន្លេសាបនាពេលបច្ចុប្បន្ន»
វាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖
– ឯកឧត្ដម ចាន់ យុត្ថា រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម
– ឯកឧត្ដម តែ ណាវុធ អនុប្រធានអចិន្រ្ដៃយ៍ គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជា
– ឯកឧត្ដម ម៉ៅ ហាក់ អនុប្រធានអាជ្ញាធរទន្លេសាប

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ