សន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី «ដំណើរការ និងនីតិវិធីនៃគម្រោងហិរញ្ញប្បទានទ្រទ្រង់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម(SME)

ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី «ដំណើរការ និងនីតិវិធីគម្រោងហិរញ្ញប្បទានទ្រទ្រង់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម(SME)»

វាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖
– ឯកឧត្ដម រស់ ស៊ីលវ៉ា រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
– ឯកឧត្ដម កៅ ថាច អគ្គនាយក នៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម
– Mr. Dexter Tan Beng Kong អគ្គនាយក SME Bank នៃធនាគារសហគ្រាស ធុនតូច និងមធ្យម

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ