សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីករណីវិជ្ជមាន វីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន២៦នាក់ និងជាសះស្បើយ ០៤នាក់ នៅថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

– ករណីជាសះស្បើយ សរុប ១៤០នាក់ (ស្មើនិង៧១,០៧% នៃអ្នកវិជ្ជាមានកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស ស្រ្តី៣៩នាក់ – បុរស១០១នាក់ ។
–អ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល​ជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងមន្ទីពេទ្យរដ្ឋ (ចំនួន៥៥នាក់) ស្ត្រី០៤នាក់ – បុរស៥១នាក់ ។
– អ្នកមាន វីរុសកូវីដ-១៩ ដែលបានរកឃើញ សរុបទូទាំងប្រទេស ចំនួន ១៩៧នាក់ (ករណីវិជ្ជាមានថ្មី២៦នាក់) ស្រ្តី-៤៣នាក់, បុរស-១៥៤នាក់ ។
( គិតត្រឹមម៉ោង៧:០០ ព្រឹក ថ្ងៃទី២១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ )

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ