ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការការពារការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ ក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាករយៈពេល ៥ថ្ងៃ ដើម្បីសងថ្ងៃឈប់សម្រាកការងារសម្រាប់ បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ

501