សន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី «វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្ដរបស់រដ្ឋបាលខេត្ដស្វាយរៀង»

ថ្ងៃអង្គារ ទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសទីសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង» វាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖ ឯកឧត្ដម ហ៊ូន វតនៈ សមាជិតក្រុមប្រឹក្សាខេត្ដស្វាយរៀង ឯកឧត្ដម រស់ ផារិទ្ធ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ដស្វាយរៀង រួមទាំងប្រធានមន្ទីរជំនាញជំុវិញខេត្ដ។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ