សន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាពនិងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ»


**************
ថ្ងៃអង្គារ ទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសទីសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាព និងទិសដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ»

វាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖
ឯកឧត្ដម ឃួង ស្រេង អភិបាល​ នៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្មំពេញ
និងអភិបាលខណ្ឌរួមទាំងប្រធានមន្ទីរជំនាញជំុវិញរាជធានី៕

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ