សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពី ជំនួបពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទរវាងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និង ឯកឧត្តម ណារិន្ទដ្រា ម៉ូឌី នាយក រដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ