សន្និសីទសារព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ និងការបន្តអនុវត្តវិធានការ ការពារការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្ងៃទី២៧ មេសា ២០២០

សន្និសីទសារព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ និងការបន្តអនុវត្តវិធានការ ការពារការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្ងៃទី២៧ មេសា ២០២០
*******************
– ករណីជាសះស្បើយ សរុប ១១៩នាក់ (ថ្មី០២នាក់) ស្មើនិង ៩៧,៥៤% នៃអ្នកវិជ្ជាមានកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស ។
– អ្នកដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលថយចុះមកនៅចំនួន សរុប​៣នាក់ (ស្រ្តី-០១នាក់, បុរស-០២នាក់) ។
– អ្នកវិជ្ជាមាន វីរុសកូវីដ-១៩ ដែលបានរកឃើញ សរុបទូទាំងប្រទេស ចំនួន ១២២នាក់ (មិនមានករណីវិជ្ជាមានថ្មីទេ) ស្រ្តី-៣៨នាក់, បុរស-៨៤នាក់ ។
( គិតត្រឹមម៉ោង៧:០០ ព្រឹក ថ្ងៃទី២៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០ )

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ