សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចការងាររបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ថ្ងៃទី ០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

143

Download (PDF, 1.01MB)