សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចការងាររបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ថ្ងៃទី ០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ