ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីហុងគ្រី និងលោកជំទាវ អញ្ជើញទស្សនាសារមន្ទីរជាតិ និងសិប្បកម្មចម្លាក់ និងតម្បាញ នៅខេត្តសៀមរាប

ឯកឧត្តម យ៉ាណូស អាឌ័រ (János Áder) ប្រធានាធិបតី នៃសាធារណរដ្ឋហុងគ្រី និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងគណៈប្រតិភូ អញ្ជើញទស្សនាសារមន្ទីរជាតិ និងសិប្បកម្មចម្លាក់ និងតម្បាញ (Artisans d’Angkor) នៅខេត្តសៀមរាប នារសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបភាព ៖ សោម ឬទ្ធី

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ