សារគាំទ្ររបស់សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី ស្តីពីការចូលរួមទប់ស្កាត់ការកេងប្រវ័ញ្ច និងរំលោភបំពានផ្លូវភេទ

សារគាំទ្ររបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះ​រាជាណា​ចក្រ​កម្ពុជា ស្តីពីការចូលរួមទប់ស្កាត់ការកេងប្រវ័ញ្ច និងរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
Supporting Message of Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen Prime Minister of the Kingdom of Cambodia on Participation in preventing sexual exploitation and abuse

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ