សុន្ទរកថារបស់ សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន នៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបិទសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ របស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ