បទសម្ភាសន៍ស្តីពីពិធីអបអរសាទរខួបទី២៥ឆ្នាំ នៃការបង្កើត អាយ ស៉ី ស៉ី-អង្គរ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ