ស្មារតី២ធ្នូ ស្មារតី៧មករា ស្ថិតស្ថេរជាអមតៈក្នុងមនសិការប្រជាជាតិខ្មែរ

40th Anniversary Document (December 2, 1978 – December 2, 2018) Birth day of the Kampuchean United Front for Development of Kampuchea.

ឯកសារ ខួបអនុស្សាវរីយ៍ លើកទី៤០ ( ២ធ្នូ ១៩៧៨-២ធ្នូ ២០១៨ ) ទិវាកំណើតរណសិរ្ស សាមគ្គី អភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា ។
ថ្ងៃទី០២ ខឺធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ភូមិជើងឃ្នូ ឃុំ២ធ្នូ ស្រុកស្នួល ខេត្តក្រចេះ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ