ព្រះមហាក្សត្រ សព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងប្រឆាំងឱសថក្លែងក្លាយ ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ