ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយអាជ្ញាធ ស្រុក ឃុំ នៅស្រុកទ្រាំងខេត្តតាកែវ

ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទី ទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី ប្រធានក្រុមកា​រងារ​ចុះជួយ​ខេត្តតាកែវ អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយអាជ្ញាធ ស្រុក ឃុំ នៅស្រុកទ្រាំងខេត្តតាកែវ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ