ប្រសាសន៍ទាំងស្រុង សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី ​ថ្លែងក្នុងពិធីបើកវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជា-តួកគី ដែលធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការសភាពាណិជ្ជកម្មអ៉ីស្តានប៊ុល

69

ប្រសាសន៍ទាំងស្រុង សម្តេចអគ្គ​មហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងពិធីបើកវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជា-តួកគី ដែលធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការសភាពាណិជ្ជកម្មអ៉ីស្តានប៊ុល
ទីក្រុងអីស្តានប៊ុល សាធារណរដ្ឋតួកគី ថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨