ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពិសេស (Live) សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញទទួលជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាគមន៍ស​និស្សិតខ្មែរ កំពុង់​សិក្សានៅប្រទេសទួគី ទីក្រុងអ៊ីស្តាប៊ុល សាធារណរដ្ឋតួកគី

ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពិសេស (Live) សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញទទួលជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាគមន៍ស​និស្សិតខ្មែរ កំពុង់​សិក្សានៅប្រទេសទួគី ទីក្រុងអ៊ីស្តាប៊ុល សាធារណរដ្ឋតួកគី
********************
1– Website: http://pressocm.gov.kh/
2– Facebook: https://www.facebook.com/PressOCMOfficial/
3– Twitter: https://twitter.com/pressocm
4- Youtube: https://www.youtube.com/c/PRESSOCMNEWS/
5– Y-Live: https://www.youtube.com/watch?v=ZIst40blOk4

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ