ជំនួបទ្វេភាគីរវាង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាមួយអនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុប, ជាមួយឯកឧត្តម នាយករដ្ឋមន្រ្តីចិន, និងឯកឧត្តម នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃសហព័ន្ធរុស្សី

ជំនួបទ្វេភាគីរវាង
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមួយលោកជំទាវ ហ្វែដឺរីកា មូហ្គេរីនី (Federica Mogherini) អនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុប, ទទួលបន្ទុកការបរទេស និងគោលនយោបាយសន្តិសុខ, ជាមួយឯកឧត្តម លី ខឺឈាង (Li Keqiang) នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន, និងឯកឧត្តម ឌីមីទ្រី មេដវេដេវ (Dmitry Medvedev) នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃសហព័ន្ធរុស្សី

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ