សម្តេចចៅហ្វាវាំង គង់ សំអុល ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យជាតិ និងអន្តរជាតិ

315