ការអបអរសាទររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប ចំពោះដំណើរបំពេញបេសកកម្ម ការទូត នៅទ្វីបអឺរ៉ុប ក្នុងសប្តាហ៍នេះ របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន 

66