សុន្ទរកថា សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងជំនួបកំពូលថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាន មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ និងធនាគាពិភពលោក ក្រោមប្រធានបទៈ ការសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ តាមរយៈសកម្មភាពសហប្រតិបត្តិការតំបន់ និងសកល

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ