អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២៦២ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ​ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី កាត់​ចេញពី​ព្រៃ​សម្ប​ទាន​​ ដើម្បី​ធ្វើ​អនុប​យោគ នៅ​ស្រុក​តំបែរ ខេត្ត​កំពង់​ចាម​

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ