អនុ​ក្រឹត្យ លេខ​២៥៧ អនក្រ.បក​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី ធ្វើ​អនុ​បយោគ ដើម្បី​ធ្វើ​ប្រទាន​កម្ម ស្រុក​ទឹក​ផុស ស្រុល​បរិបូរណ៍ និង​ស្រុក​សាមគ្គី​មានជ័យ ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ